dijous, 13 de maig del 2010

Can Batlló acollirà 150 aparcaments públics i uns 400 de privats

Més informació a el 3 notícies