dimarts, 27 d’abril del 2010

Marxa per l’ensenyament públic i popularMarxa per la pública. De Santa Coloma a Barcelona per una educació pública i de qualitat!
Estudiants, docents i treballadors s'han unit en la Trobada de Lluites per l'Educació Pública i Popular, un espai comú per fer front a les polítiques del Departament d'Educació i del Departament d'Innovació, Universitats i Recerca.
Més informació: www.marxaperlensenyament.cat