dijous, 3 de desembre del 2009

Desestimada la demanda de la Torre Malaia

Desestimada la demanda que havíen presentat el col.lectiu de veïns impugnant la construcció de la Torre Malaia . Els veïns del carrer Sant Antoni estan valorant, a partir d'aquest moment, les accions a seguir.